Vďačný/vďačná som za …

Dnes je Svetový deň vďačnosti a my sme sa spolu rozprávali o vďačnosti.

Postoj vďačnosti znamená, že sa nemusíme porovnávať s inými ľuďmi a sme si rovnocenní. Vďaka tomu sa cítime pokojnejšie a vyhýbame sa zbytočne napätým životom. Pocit pozitívnych emócií spojených s vďačnosťou znižuje riziko infekcií a chronických chorôb, ako je hypertenzia, ateroskleróza, srdcové choroby a rakovina.

Nedostatok vďačnosti nás naopak stavia do neustálej nespokojnosti – so sebou, s ľuďmi okolo nás, s okolnosťami alebo s vecami, ktoré máme. Cítime, že ostatní sú na tom lepšie ako my a bojujeme s pocitmi nespravodlivosti.

Zamyslite  sa spolu s nami v tento deň a prijmite s vďačnosťou všetko, čo vám život prinesie. Poďakujte ráno za to, že ste sa zobudili, prejavte vďačnosť svojím rodičom, ktorí vám pripravili raňajky či desiatu, poďakujete kamošovi za  to, že vás vypočul, vzdajte vďaku za celý deň, aj keď bol  náročný….

Pretože nie šťastní ľudia sú vďační, ale vďační ľudia sú šťastní!

Spolu sme si vytvorili zoznamy vecí, za ktoré sme vďační.

A čo vy? Za čo ste vďační Vy? Dokážete prejaviť vďačnosť za to, čo Vám život dáva? Vzdávate vďaky za dary, ktoré sa pre nás stali samozrejmosťou?