Deň duševného zdravia

Každý rok si 10. októbra pripomíname Svetový deň duševného zdravia, ktorého cieľom je zvyšovať celosvetové povedomie pri podpore duševného zdravia. V tento deň sme sa aj my v škole so žiakmi porozprávali o tom ako sa máme starať o naše duševné zdravie.

A čo by sme mali robiť pre naše duševné zdravie? Spoločne sme sa zhodli na týchto krokoch:

  1. Ak nás niečo trápi, je dobré vyrozprávať sa.
  2. Dôležitý je dostatok oddychu a spánku.
  3. Samozrejme sa máme zdravo stravovať.
  4. Viacej sa hýbať.
  5. Tiež by sme mali tráviť čas so skutočnými priateľmi.

Po diskusii starší i mladší žiaci vyrobili pozdravy so symbolom nežnej nezábudky.