Medzinárodný deň starých rodičov

V októbri zažívajú starší ľudia predsa len viac prejavov úcty a pozornosti ako inokedy. Aj u nás v škole sme si pripomenuli Deň starých rodičov. Rozhodli sme sa porozprávať sa so žiakmi o tom, akí starší ľudia sú, aké majú problémy a čo potrebujú. Deti porozprávali o svojich starých rodičoch, aj o tom, ako s nimi trávia čas.  Potom vyrobili krásne pozdravy symbolizujúce babku a dedka. Spoločne sme sa zhodli, že každá generácia má v spoločnosti svoje miesto a svoju úlohu a každý človek je veľmi dôležitý.