V zdravom tele zdravý duch

Úroveň motorického rozvoja, telesnej zdatnosti a zdravého životného štýlu populácie detí a mládeže celosvetovo prudko klesá a tento negatívny jav má za následok zvýšený výskyt neprenosných ochorení. V našej škole so žiakmi snažíme venovať sa pohybovým aktivitám a otužovaniu ako prevencii ochorení rôzneho charakteru . Aj záver prvého polroka sa niesol v znamení hesla starých Grékov: V zdravom tele zdravý duch. Užili sme si sneh, pohyb a bolo nám spolu dobre.