Návšteva zo ZUŠ

ĎAKUJEME SPEVÁCKEMU ZBORU zo ZUŠ v Hnúšti za krásny umelecký zážitok, počas ktorého sme si vypočuli rôzne moderné, ľudové i rómske pesničky. Najväčší úspech mal hit od Michala Davida!!! Naša …