RECYKLOHRY ODMEŇOVALI

Hurá, opäť aj v tomto školskom roku sme medzi tridsiatimi piatimi najaktívnejšími školami Slovenska  v projekte Recyklohry. Získali sme Diplom za aktívny prístup k environmentálnemu vzdelávaniu a ochrane životného prostredia v rámci projektu Recyklohry v školskom roku 2019/2020. Toto ocenenie sme si vyslúžili 100% plnením úloh zadávaných Recyklohrami a zberom bateriek, elektrospotrebičov a mobilov.