Logo pre červené stužky

Naša škola sa zapojila v tomto školskom roku už do 14. ročníka celoslovenskej kampane Červené stužky. Prvou aktivitou bolo vymyslieť  a výtvarne stvárniť Logo pre červené stužky. Aj napriek tomu, že sa naši žiaci v tomto období vzdelávajú dištančne, podarilo sa nám túto aktivitu zvládnuť spoločne aj v domácom prostredí. Zo všetkých prác sme vybrali tri najzaujímavejšie, ktoré sme zaslali do súťaže.