Pohybom ku zdraviu

Pravidelná pohybová aktivita má veľký význam u detí, pričom je vhodné ich viesť k primeranému pohybu už od útleho veku, čím sa vytvárajú správne návyky aj v dospelosti.

Vzhľadom na zvýšenie potreby pohybovej aktivity sa v máji 2002 rozhodla Svetová zdravotnícka organizácia iniciovať a zaradiť do svojho kalendára svetový deň pod názvom – Pohybom ku zdraviu.  Tomuto dňu pripadá každoročne desiaty máj.

U nás v škole tiež vedieme žiakov k pravidelnému pohybu, a preto sme aj tento rok strávili niekoľko dní v mesiaci máj pohybom na čerstvom vzduchu, či už v prírode, na školskom dvore alebo na ihrisku v blízkosti našej školy. Veríme, že sme aspoň takýmto spôsobom prispeli k zdraviu všetkých zúčastnených žiakov našej školy.