Deň Afriky

Medzinárodný deň Afriky sa oslavuje v deň výročia dnes už neexistujúcej Organizácie africkej jednoty, ktorá je hlavným motívom spoločného sviatku Afričanov a oslavy kontinentu sa spoločnou minulosťou a nádejami. Tento deň sa pripomína na celom svete. My sme sa na chvíľu premiestnili na africký kontinent. Putovali sme po šiestich rôznych krajinách Afriky.  Žiaci spolu s pani učiteľkami si počas niekoľkých dní pripravovali rôzne zaujímavosti o jednotlivých krajinách Afriky, ktoré potom  pred ostatnými spolužiakmi odprezentovali.