Družinársky deň detí

1. júna oslavujú svoj sviatok všetky deti na celom svete. Tento významný deň si deti v školskom klube detí spríjemnili rôznymi aktivitami, ktoré pre nich pripravila pani vychovávateľka Mirka. Najskôr sa spolu zahrali na cukrárov a každý sám si urobil sladkú maškrtu. A keďže deti vedieme aj k zručnostiam pri prácach v domácnosti, po hostinke nasledovalo upratovanie. Každý si po sebe poumýval svoj pohár a spoločne upratali stoly. Potom nasledovalo kolo hier a súťaží. Deti postupne prechádzali “mínovým poľom”, čím si trénovali svoju pozornosť a pamäť. Komu sa podarilo nájsť cestu cez celé pole, získal sladkú odmenu. Počas popoludnia nechýbal ani deťmi veľmi obľúbený stoličkový tanec, hľadanie diamantov, hudba, smiech, balóny a výborná nálada. Nakoniec sme zvyšok popoludnia strávili športovými aktivitami na školskom dvore. Deti odchádzali domov s balónmi, úsmevom na tvári a radostnou náladou.