Svetový deň bez tabaku

Svetový deň bez tabaku si pripomíname 31.mája, každý rok, od roku 1988. V tento deň sme so žiakmi našej školy plnili rôzne aktivity zamerané na informovanie o negatívnych účinkoch fajčenia na organizmus človeka v každom veku. Realizovali sme prednášku o nebezpečných látkach v cigaretách, čo fajčenie spôsobuje a ako negatívne vplýva na ľudí. Vysvetlili sme si rozdiely medzi aktívnym a pasívnym fajčením, poukázali na kvalitu života u nefajčiarov a fajčiarov. V diskusii žiaci porozprávali svoje skúsenosti s cigaretami a fajčením, vedeli vymenovať negatívne účinky tohto nezdravého zlozvyku. Žiaci potom vypracovali pracovné listy, kde preraďovali správne možnosti k človeku, ktorý fajčí a ktorý nefajčí. V ďalšej úlohe mali vymyslieť 20 vecí, ktoré sa dajú robiť namiesto fajčenia. Poslednou aktivitou bolo urobiť leták o škodlivosti cigariet. Žiaci si obkreslili svoju ruku a do každého prsta napísali, čo zlé a nebezpečné obsahujú a spôsobujú cigarety. Cieľom aktivity bolo informovať, diskutovať a zamyslieť sa nad dôsledkami fajčenia. Fajčenie je nezdravý zlozvyk, ktorý spôsobuje zákerné choroby a spôsobuje predčasnú smrť. Tabakizmus je dnes najrozšírenejšou toxikomániou na svete, preto je ľahšie nezačať fajčiť ako potom bojovať so závislosťou.