Fundraisingová aktivita – propagácia plagátov

Snažili sme sa spolu s najstaršími žiakmi o splnenie druhého kritéria v programe Škola priateľská k deťom. Keďže sa v tomto školskom roku z dôvodu pandémie COVID – 19 neuskutoční tradičná zbierka Modrý gombík, snažíme sa aspoň inými formami  pomôcť deťom v núdzi. My sme sa rozhodli spropagovať darcovskú výzvu výtvarnou formou. Spolu so žiakmi sme si pozreli video o humanitárnej pomoci. Dobrovoľníci s UNICEF sa v krízových situáciách starajú o dodávky pitnej vody, vakcín a nevyhnutnej výživy, zriaďuje pre deti bezpečné miesta, provizórne školy, opravuje tie poškodené. Taktiež sme spomenuli rôzne krízy, ktoré môžu postihnúť ktorúkoľvek krajinu. Zahrali sme si aktivitu: Pomáhať či  nepomáhať. Nakoniec žiaci kreslili plagáty, ktorými chceme spropagovať darcovskú výzvu na pomoc detí v núdzi.