22. apríl Deň Zeme

Aspoň jeden deň v roku by sme mali venovať našej planéte 22. apríl Deň Zeme. Každoročne sa koná 22. apríla. Ide o ekologicky motivovaný sviatok, upozorňujúci ľudí na dopady ničenia životného prostredia a rozvíjajúcu diskusiu o možných riešeniach.

Je potrebné si uvedomiť, že zemské zdroje nie sú nevyčerpateľné, a preto sa treba venovať otázkam životného prostredia a prostredníctvom spoločného celosvetového úsilia chrániť poklady Zeme aj pre budúce generácie ľudí a ostatných tvorov žijúcich na našej Zemi.
Zdrojom problémov je recyklácia. Tým, že veľa ľudí nerecykluje, sa vytvára odpad, ktorý znečisťuje životné prostredie.

Dnes sme si pripomenuli tento deň aktivitami v triedach nakoľko nám počasie veľmi neprialo.

Rozprávali sme sa s pani učiteľkami na rôzne témy, ochrana životného prostredia, ochrana prírody, prírodných zdrojov, znečisťovanie vody, recyklácia……….

Žiaci zhotovili plagát, vypracovali pracovné listy s rôznymi úlohami a napísali zaujímavé priania našej Zemi.