Deň narcisov

Deň narcisov je jedinečná verejno-prospešná zbierka Ligy proti rakovine. Liga proti rakovine počas celého roka pripravuje projekty a programy, ktorými pomáha pacientom v ich konkrétnych problémoch súvisiacich s ochorením už 30 rokov. Okrem toho sa stará o prevenciu a informovanosť celej verejnosti, podporuje zdravotnícke zariadenia, nemocnice, iné občianske združenia i výskum v oblasti liečby onkologických ochorení.

Viacerí sa v mesiaci apríl pripravovali  na tohoročnú zbierku, ale vzhľadom na situáciu v akej sa nachádzame, je zbierka preložená na mesiac jún. A keďže Deň narcisov nie je žiaden medzinárodný deň, my sme si v škole tento deň pripomenuli výtvarnými aktivitami, ktorými sme vyjadrili nádej a spolupatričnosť s ľuďmi, ktorí bojujú s onkologickým ochorením.

NEMÔŽE MAŤ PRESTÁVKU, PRETOŽE NAŠIM POSLANÍM JE TU BYŤ STÁLE PRE ONKOLOGICKÝCH PACIENTOV A ICH BLÍZKYCH. AJ TENTO ROK BUDE ZBIERKA NETRADIČNÁ, V ZMYSLE PANDÉMIE V ŠPECIÁLNOM REŽIME. RADI BY SME VÁS PRETO INFORMOVALI, ŽE ZBIERKA „DEŇ NARCISOV“ BUDE TENTO ROK V PRIEBEHU JÚNA. USILOVNE PRACUJEME NA TOM, ABY SME VÁM ČOSKORO PRINIESLI ĎALŠIE DETAILY.

ĎAKUJEME ZA POCHOPENIE A TEŠÍME SA NA KRÁSNE DNI VYJADRENIA NÁDEJE A SPOLUPATRIČNOSTI PACIENTOM V JÚNI.

Váš tím LPR