Deň Rómov

Medzinárodný deň Rómov si každoročne pripomíname 8. apríla pri príležitosti výročia prvého celosvetového stretnutia Rómov v Orpingtone pri Londýne v roku 1971.  Tento pamätný deň je oslavou rómskej kultúry a tradícií. Bohatá história a umenie tejto najväčšej etnickej skupiny v Európe po stáročia dotvárajú aj slovenskú spoločnosť.

My sme si spolu so žiakmi tento deň pripomenuli tradíciami typickými pre rómsku komunitu. Žiaci nám porozprávali aké sú odlišnosti v ich tradíciách. Prečítali nám rozprávku v rómskom jazyku, napísali často používané frázy po rómsky. Deň vopred si vlastnoručne vyrobili pexeso s ktorým sa žiaci v malých skupinkách zabavili. Kartičky boli vyrobené podľa vlastnej fantázie detí s rôznymi predmetmi a slovíčkami v slovenskom a rómskom jazyku. Na záver sme si pozreli slovenskú rozprávku na rómske motívy pod názvom Zlatý hlas. Prostredníctvom spletitého príbehu dospievajúceho rómskeho chlapca Žiga mali naši diváci pochopiť túžbu Rómov po slobode a voľnosti, pripomenúť si  svojráznu kultúru a zvyky.