Svetový deň vody

Bez jedla človek vydrží aj mesiac, ale bez vody necelý týždeň. Samotný život vznikol vo vode a človek i všetky živočíchy ju potrebujú k svojmu životu. Je len na škodu, že väčšina z nás si tieto fakty neuvedomuje a zabúdame na to, že voda je vyčerpateľný zdroj.
Našťastie aspoň jeden deň v roku (22.3.) si všade na svete ľudia pripomínajú, aká je voda pre nás dôležitá, a prečo je potrebné naučiť sa ju šetriť.

Každoročne si pripomíname Svetový deň vody v rámci vyučovacieho procesu, ale momentálna pandemická situácia na Slovensku nám tento rok túto možnosť zobrala. Naše vyučovanie prebiehalo dištančným spôsobom, preto sme dostali na úlohu vypracovať  pracovné listy na tému Svetový deň vody. Pracovné listy obsahovali krátky článok a k nemu bolo treba vypracovať úlohy. Žiakom sa podarilo úlohu splniť, niektorí žiaci poslali aj pekné nakreslené obrázky.