Návšteva dopravného ihriska

Krásny slnečný deň v mesiaci september žiaci ŠZŠ z 4.a 5.  ročníka strávili na dopravnom ihrisku v Hnúšti. Náčelník p. Rukavica oboznámil žiakov o pravidlách a bezpečnosti jazdy na bicykli a žiaci si  zopakovali aj  dopravné značky. Svoje teoretické vedomosti si potom žiaci overili jazdou na bicykli.