Svetový deň vďačnosti

Deň vďačnosti sa oslavuje každoročne 21. septembra na celom svete.

Každý z nás na tomto svete mám byť za čo vďačný. To, že žijeme nie je samozrejmosť.  Aj to, že máme čo jesť a piť, že máme zdravie, že máme kde bývať,  za slnko, ktoré nám svieti, za kamarátov, za to. že sa máme možnosť chodiť do školy… za to všetko máme byť vďační. 

Je to deň, kedy by sme mali všetci porozmýšľať, za čo sme vďační a komu. Tento deň bol ideálny deň na to, aby sme sa so žiakmi našej školy spoločne porozprávali o tom, za čo sme v našich životoch vďační. Aj za to “dobré” aj za to “zlé”. A potom symbolicky do srdiečok vyjadrili svoju vďačnosť rodičom, kamarátom, ale i škole ♥♥♥