Svetový deň mlieka v školách

Koncom septembra si pripomíname Svetový deň mlieka v školách. Mlieko a mliečne výrobky predstavujú jednu z najdôležitejších a nenahraditeľných zložiek ľudskej výživy. Tento deň je preto dobrá príležitosť, aby sme si uvedomili význam mlieka pre naše zdravie.

V stredu 29. septembra sme si aj v našej škole pripomenuli tento deň a  počas rôznych aktivít sme sa žiakom priblížili zaujímavé informácie o výrobe mlieka, mliečnych výrobkov a o význame mlieka v našom jedálničku. Spoločne po triedach sme vytvorili pojmové mapy k tejto téme.

Po aktivitách mali možnosť žiaci ochutnať rôzne druhy mlieka. A samozrejme každý žiak dostal k desiate pohár čistého bieleho mlieka.

Cieľom aktivít počas tohto dňa bolo vyvolať u žiakov záujem o zdravé stravovanie.