Svetový deň mlieka s deťmi v ŠKD

Svetový deň mlieka sme si, tento rok, s deťmi v ŠKD, pripomenuli 29. septembra prostredníctvom rôznych aktivít. Zopakovali sme si základné vedomosti o tom, odkiaľ mlieko pochádza a čo sa z neho vyrába. Rozprávali sme sa o dôležitosti konzumácie mlieka a mliečnych výrobkov, nakoľko predstavujú dôležitú a nenahraditeľnú zložku ľudskej výživy. S deťmi sme spoločne uvarili chutný čokoládový puding a potom sme si urobili krátky vedomostný kvíz. Na záver sme spoločnými silami zhotovili plagát v podobe pojmovej mapy. Deťmi medzi sebou pekne spolupracovali a panovala u nás dobrá atmosféra. Mlieko je chutne a zdravé, však deti?