Deň starých rodičov

Október je už tradične známy ako „Mesiac úcty k starším“. No málokto však vie, že druhú októbrovú nedeľu slávime Deň starých rodičov.

U nás v škole sme si pripomenuli tento deň s láskou a  úctou k našim starkým. Našou úlohou okrem vyjadrenia vďaky svojim starým rodičom bolo nakresliť rodostrom celej rodiny. Samozrejme sme pomenovali jednotlivých členov a svoju rodinu predstavili ostatným spolužiakom. Popritom sme spoločne sme  premýšľali o ich vplyve na naše životy a  pospomínali sme si na zážitky s nimi.