Škola priateľská k deťom – Fundraisingová aktivita

Jedným z kritérií pre získanie titulu Škola priateľská k deťom je fundraisingová aktivita. Ako škola sme si zvolili aktivitu, ktorou sme informovali občanov našej obce formou letáčikov, ktoré sme v obci vhadzovali do schránok, že UNICEF v tomto roku oslavuje 75. výročie od svojho založenia a tým dáva možnosť všetkým stať sa svetovým rodičom UNICEF a pomôcť tak deťom, ktoré potrebujú pomoc.