Svetový deň zdravej výživy

Jednou z najdôležitejších vecí k dobrému a dlhému životu je zdravá výživa, na ktorú sa často zabúda. Práve preto si 16. októbra pripomíname Svetový deň zdravej výživy.

Aj v našej škole sa každoročne venujeme tejto téme. Zábavnou formou sa snažíme žiakom poukázať na možnosti zdravej stravy, ktorá obsahuje veľa vitamínov a je zdravá pre všetkých. Žiaci si pripravili na hodinách pracovného vyučovania výživné pokrmy a porozprávali sa o zdravej výžive. Mladšie detičky triedili potraviny na zdravé a menej zdravé, spoznávali hmatom, čuchom i chuťou ovocie a zeleninu. Opäť sme sa niečo nové naučili a je potrebné poznamenať, že všetky aktivity nám veľmi „chutili“.