Október – Mesiac úcty k starším

Poslaním každého školského zariadenia je výchova a vzdelávanie žiakov. Aj u nás v škole našich žiakov vedieme k upevňovaniu základných morálnych hodnôt ako je aj úcta k starým rodičom a starším spoluobčanom v našej obci.

Keďže pandemická situácia nám neumožňuje seniorov osobne navštíviť,  rozhodli sme sa im pripraviť malé prekvapenie v podobe pozdravov, ktoré naši žiaci spolu s pani učiteľkou odovzdali seniorom v DD a DSS v Klenovci. Veríme, že sme ich aspoň kúsok potešili.