Červené stužky

Je to už pätnásty krát, čo sa snažíme prostredníctvom aktivít kampane naučiť našich žiakov zaujať ten správny postoj nielen k vlastnému zdraviu a životu, ale aj k zdraviu a životu ľudí okolo seba a aj preto sme sa zapojili do rôznych aktivít ktoré ponúka kampaň. Jednou z aktivít bola celoslovenská výtvarná súťaž, v ktorej náš žiak Dominik Oláh získal ocenenie OÚ odboru školstva. K ďalším aktivitám patrila aj tvorba a nosenie červených stužiek ako symbolu solidarity v boji proti chorobe AIDS. Počas 1.decembra sme so žiakmi diskutovali na tému HIV/AIDS. Pozreli sme si prezentáciu, čítali sme si rôzne životné príbehy ľudí postihnutých touto chorobou, žiaci súťaživou formou realizovali aktivity podľa metodickej príručky a na záver vyplnili aj kvíz o kampani a pozreli sme si spoločne film  „Anjeli“, film o smrti a nádeji.