Zberová súťaž SMS – Starý Mobil Sem!

Aktívne plníme úlohy projektu s názvom „RECYKLOHRY“. V tomto školskom roku sme sa už po štvrtý raz zúčastnili zberovej súťaže SMS – Starý Mobil Sem! Našou úlohou bolo zbieranie mobilných telefónov, ktoré sú poškodené, nefunkčné a nepotrebné.

Na vyučovaní sme sa dozvedeli, že aj touto aktivitou pomáhame ochrániť životné prostredie.

Ako? Dozvedeli sme sa, že starý mobilný telefón je elektronický odpad a do bežného komunálneho odpadu určite nepatrí. Obsahuje ťažké kovy, ich zlúčeniny a toxické látky, ktoré sa na skládke začnú v priebehu času uvoľňovať do okolitého prostredia.

Ak sa takto stretne pár miliónov nefunkčných zariadení, kontaminácia pôdy a vody je viac ako iba reálna. Ekologická likvidácia nepoužívaných, starých alebo nefunkčných mobilných telefónov je dnes dostupná, jednoduchá a rýchla. 

Vedeli ste, že nepoužívané mobilné telefóny môžete doniesť do Špeciálnej základnej školy v Klenovci? Tu ich vyzbierame a odovzdáme na ekologickú recykláciu, pretože drahé kovy a ďalšie suroviny obsiahnuté v komponentoch sa využijú opätovne vo výrobe, napr. pri tvorbe šperkov.

Tento školský rok sa nám podarilo vyzbierať 63 ks mobilných telefónov.

                                                                                                Ďakujeme