Obchodovanie s ľuďmi

Podľa odhadov medzinárodných organizácií sa ročne stáva obeťami obchodovania s ľuďmi na celom svete približne 700 tisíc až 2 milióny osôb.  Jedná sa pritom o vážne porušovanie ľudských práv. Bežne je za obchodovanie s ľuďmi považovaná najmä nútená prostitúcia žien a detí, či nedobrovoľné odoberanie orgánov, patrí sem však tiež domáce otroctvo, nútená práca, nútené sobáše, nútené žobranie na uliciach, nútená pouličná kriminalita. Slovensko je taktiež krajinou obchodovania s ľuďmi. Na túto tému prišla k nám besedovať špeciálna pedagogička Mgr. Ciráková z CPPPaP z Rimavskej Soboty. Téma bola zameraná na spoločné objasnenie a uvedomenie si rizík nezodpovedného správania, ktoré môže viesť k tomu, že sa človek stane obeťou obchodníkov s ľuďmi.