Beseda na tému rodová rovnosť

Prečo majú ženy o štvrtinu menšie platy ako muži? Čo Vám prvé napadne, keď sa povie „žena za volantom“? O ktorých povolaniach sa hovorí, že sú typicky mužské, resp. ženské? Ktoré práce u Vás doma robí žena a ktoré muž? A majú vôbec ženy a muži v spoločnosti rovné postavenie, príležitosti, práva? Priblížiť žiakom tému rodovej rovnosti k nám prišli páni, Mgr. TomášFöldes a Mgr. Michal Horváth, lektori zo Slovenského národného strediska pre ľudské práva, ktorí pre našich žiakov pripravili vzdelávaciu aktivitu, ktorej cieľom bolo priblížiť žiakom čo je to rodová rovnosť, čo sú rozdiely medzi ženami a mužmi a ako ich vyrovnávať. Zaujímavá, pútavá beseda, ktorá bola pre našich žiakov aj prínosná,  za čo páni lektori ĎAKUJEME a tešíme sa na ďalšie stretnutie.