Deň otcov

Deň otcov je sviatok, ktorý oslavuje otcovstvo a pripomína úlohu otcov vo výchove detí, rovnako ako ich postavenie v spoločnosti. V mnohých krajinách vrátane Slovenskej republiky sa Deň otcov oslavuje tretiu nedeľu v júni. 

Aj my sme si so žiakmi pripomenuli tento sviatok. Úlohou detí bolo nakresliť svojho ocka tak ako ho vnímajú. Zo všetkých kresieb vznikla krásna a veselá nástenka, ktorá nám zdobí priestory školy.