Deň ľudských práv

Problematika ľudských práv, ich ochrany a podpory sa nejakým spôsobom dotýka každého z nás. Preto si aj my na škole pravidelne pripomíname, že všetci sme sa narodili slobodní a rovnocenní, ľudské práva patria každému bez rozdielu rasy, pohlavia, náboženstva či národnosti, no zároveň sme všetci aj zodpovední za ich rešpektovanie.

Pre žiakov sme pripravili rôzne aktivity, prezentáciu o ľudských právach a keďže v posledných dňoch sa na verejnosti dosť často skloňuje slovo LGBT komunita, zdalo sa nám vhodné žiakom vhodne vysvetliť význam slova a že sa v oblasti ľudských práv ľudia stretávajú so spoločnými, ale aj odlišnými problémami. Preto sme zvolili aj dokumentárny film o LGBT komunite a taktiež sme vybrali pre žiakov krátky film Bytosť o predsudkoch v spoločnosti o LGBT. Na záver si žiaci nakreslili svoje práva a povinnosti. Z prác sme vytvorili vo vestibule školy nástenku.