Červené stužky

Ako po iné roky aj tento rok sa naša škola zapojila do šestnásteho ročníka kampane Červené stužky. Našim cieľom je prostredníctvom aktivít kampane naučiť našich žiakov zaujať ten správny postoj nielen k vlastnému zdraviu a životu ale aj k zdraviu a životu ľudí okolo seba.

Zapojili sme sa do rôznych aktivít na zviditeľnenie kampane. Zapojili sme sa do výtvarnej súťaže, tvorby a nosenia červenej stužky.  Počas týždňa nosenia červených stužiek sme so žiakmi veľa diskutovali na tému HIV/AIDS. Pozreli si  prezentáciu, čítali sme si rôzne životné príbehy ľudí postihnutých toto chorobou, žiaci súťaživou formou realizovali aktivity podľa metodickej príručky a na záver vyplnili aj kvíz o kampani. Aj keď sa snažíme aktivity zorganizovať zaujímavou formou, najviac zaujme naše deti film „Anjeli“, film o smrti a nádeji. Tento rok sme pre žiakov pripravili aj film Liek o priateľstve dvoch mladých chlapcov, z ktorých mladší je nakazený vírusom HIV, vinou nepozornosti doktorov. Starší žiaci svojim mladším spolužiakom vyrobili červeno-biele náramky priateľstva, ktoré im po zhotovení priviazali na ruku.

Snažíme sa nezabúdať aj na ľudí trpiacich ochorením AIDS a učiť žiakov správať sa zodpovedne k sebe, aj iným.