Medzinárodný deň tolerancie

Viktor Frankl:

“Tolerancia nespočíva v tom, že zdieľame názor niekoho iného, ale v tom, že poskytneme druhému právo mať iný názor.”

Tolerovať- znamená uznávať každého jedného človeka a zároveň rešpektovať jeho osobnosť. Tolerancia je otvorený postoj voči každému, kto je iný. Pri príležitosti Medzinárodného dňa tolerancie sme sa v duchu hesla: každý iný- všetci rovní  obliekli do rovnakých tričiek. Mladší žiaci si aktivitou zvieratká a videom Stromobytovka priblížili kultúru iných národov, ich dorozumievanie sa, spôsob bývania, obliekania a stravovania. Pre starších žiakov sme zvolili film Obyčajná tvár.Ide o príbeh malého chlapca, ktorý sa narodil so znetvorenou tvárou a roky žije mimo školského systému, pod láskavou ochranou svojej rodiny. Príde však deň, kedy musí nastúpiť do školy a čeliť skutočnému svetu, v ktorom existuje aj krutosť a neschopnosť prijímať inakosť. A vieme, aké dokážu byť práve deti kruto úprimné.  Tento film sme pre žiakov vybrali v rámci výchovy k tolerancii a akceptovania „inakosti“. V rámci toho, aby sme sa učili byť k sebe viac láskaví. Vľúdny úsmev predsa na nijakej tvári nemôže vyzerať škaredo.