Medzinárodný deň bez fajčenia

Medzinárodný deň bez fajčenia, v roku 2022, pripadol na deň 15. novembra. So žiakmi druhého stupňa sme  v tento deň realizovali aktivity zamerané na prevenciu, zvýšenie informovanosti o negatívnom vplyve cigariet a cigaretového dymu na zdravie ľudí. Rozprávali sme sa o pasívnom a aktívnom fajčení, o rozdieloch medzi fajčiarmi a nefajčiarmi ako aj o negatívnom vplyve fajčenia v tehotenstve, či o rizikách vzniku rôznych ochorení. Následne žiaci vypracovali k danej tematike pracovné listy a v rámci informatickej výchovy vytvorili príspevok o tom, prečo nezačať fajčiť.