Výchovný poradca z Tornale na našej škole

Žiakov v tomto období čaká rozhodnutie, kde pokračovať na odbornom učilišti. Zrejme už majú predstavu, akým smerom by sa radi vybrali, ale dôležité je viesť ich k tomu, aby si správne uvedomovali svoje osobnostné predpoklady a schopnosti, ktoré sú veľmi dôležité pri výbere budúceho povolania. Pri rozhodovaní im možno pomôže aj návšteva výchovného poradcu z OUI Tornaľa, ktorý prišiel predstaviť školu formou prezentácie, ponúknuť im odbory, ktoré škola ponúka. Výber povolania je veľmi dôležitá a náročná úloha, pretože správny výber povolania pomáha človeku byť šťastný, spokojný a úspešný.