Vianočné vystúpenie detí v Komunitnom centre v Klenovci

To, že v našej škole máme šikovné a talentované deti, vieme. Preto sme dňa 14. decembra zavítali do Komunitného centra v našej obci. Deti sa predstavili pred obecenstvom pásmom hudby, spevu, tanca a básničiek o zime. Po predstavení sme si spoločne s deťmi zo ZŠ a dievčatami z centra posedeli, zaspievali, pobavili a pohostili sa pri dobrotách, ktoré si pre nás pripravili. Deti prišla pozdraviť aj naša nová pani starostka, ktorá deti povzbudila, pochválila a nám všetkým popriala krásne vianočné sviatky.