Deň Slnka

Kam nechodí Slnko, tam chodí lekár.
(Slovenské príslovie)

V stredu 3. mája sme si pripomenuli Medzinárodný deň Slnka. Vyhlasuje ho UNEP – United Nations Environment Programme (Environmentálny program, spojených národov).

Slnko je naša najbližšia hviezda, ktorá svojím žiarením vytvára podmienky života organizmov na Zemi. Máme radi slnečné a teplé dni.

Slnko sa zrodilo takmer pred 5 miliardami rokov z plynového oblaku tvoreného vodíkom, héliom a prachom. Vplyvom vlastnej gravitácie sa tieto zložky zmrštili, čím sa ich teplota zvýšila natoľko, že tam začali prebiehať jadrové reakcie, ktoré prebiehajú dodnes. Planéty okolo neho udržiava na obežnej dráhe jeho gravitácia. Všetka energia na Zemi je zo Slnka, či už to je ropa, uhlie alebo zemný plyn. Výnimkou je iba jadrová energia. Svetlo zo Slnka dorazí na Zem zhruba za osem minút.

Počas dňa sme prostredníctvom internetu a encyklopédií získali rôzne informácie o Slnku, potom sme slnko výtvarne zhotovili. Zhotovené slniečka zohrievajú svojimi lúčmi vestibul našej školy.