Svetový deň bez tabaku

31. mája 2023 sme si so žiakmi našej školy pripomenuli Svetový deň bez tabaku. Porozprávali sme sa o škodlivosti fajčenia, negatívnom vplyve na ľudský organizmus a o rôznych rizikách, ktoré fajčenie spôsobuje. Žiaci si pozreli krátky film s názvom Napo v práci – pľúca v akcii, o ktorom sme potom diskutovali. Ďalšia úloha spočívala vo vytvorení prezentácie k tejto téme. Na hodine výtvarnej výchovy žiaci nakreslili plagát, ktorý má ľudí odradiť od užívania tabaku a varovať pred jeho nepriaznivými účinkami.