Deň rodiny

Rodina je základom šťastia, pokoja a spokojnosti všetkých detí sveta, aj tých, ktorí navštevujú našu školu.

Dieťa v  každom veku potrebuje rodinu. Rodina vytvára nenahraditeľnú a nezastupiteľnú citovú oporu a zázemie. Základ a centrum pozitívnych zážitkov a vnútorného pokoja. Rodina vytvára každému dieťaťu duševnú, citovú a sociálnu podporu. Svet sa rýchlo mení. Úloha a význam rodiny zostáva. Mení sa spôsob života. Menia sa formy vzťahov. Rodinné väzby nie sú také silné a tesné ako v minulosti. Napriek tomu zostáva inštitút rodiny jedinečný a neprekonaný. Nikto nemôže nájsť prirodzenejšie zázemie ako je fungujúca a milujúca rodina.

Aby sme ako škola podporili rodiny našich žiakov, zorganizovali sme pri tejto príležitosti Burzu šatstva. Rodičov táto možnosť potešila, prišli v dobrej nálade a odchádzali spokojní.