Deň matiek u nás v škole

„Milé mamy a staré mamy, želáme vám, aby ste zo svojich detí a zo svojich vnúčat mali vždy radosť.  Ak sa vo vašich očiach niekedy kvôli nim objavia slzy, nech sú to len slzy šťastia.

V mene Vašich detí vám ďakujeme za každé milé slovo, bozk, úsmev, povzbudenie, ale aj pokarhanie, lebo aj to treba k životu, aby človek nezablúdil.

Buďte nám zdravé, krásne a milé a prežite s nami opäť pekné  chvíle.“

…takýmito slovami sme privítali u nás v škole mamy a staré mamy našich žiakov, ktorým sme zarecitovali, zatancovali a tiež zahrali divadielko. Do programu sa zapojili všetky deti školy, či už spevom, tancom alebo výrobou kvietkov. Veríme, že sme „našim“ mamám pripravili pekné prekvapenie a spolu s nimi sme prežili popoludnie plné úcty a vďaky za ich lásku.