Deň Afriky

Na našej škole si už tradične každý rok pripomíname Deň Afriky rôznymi zaujímavými aktivitami. Tento rok sme si pre žiakov pripravili aktivity na tému: Deti a ich hračky – S čím sa hrajú deti vo svete. Cieľom aktivity bolo porovnať s akými hračkami sa hrajú deti na rôznych kontinentoch a vcítiť sa do života týchto detí. Keďže bol Deň Afriky a veľa detí pochádzajúcich z tohto kontinentu nemá hračky a keď sa chcú hrať, často si tieto musia sami vyrobiť. A tak sme sa aj my so svojimi žiakmi pokúšali vyrobiť rôzne hračky zo starých vecí. Z týchto unikátnych a jedinečných hračiek sme si urobili výstavku. Na záver pre pobavenie sme si pozreli film odohrávajúci sa na africkom kontinente, kde deti pomáhali ohrozeným zvieratám.