Návšteva v Klube dôchodcov v Klenovci

Vo štvrtok, 11. mája, sme prijali s deťmi z krúžku Strigy Agáty pozvanie do Klubu dôchodcov. Pre všetky tety, mamy, staré mamy, ale i prítomných ujov sme si pripravili krátky program v duchu úcty a vďaky za ich lásku k deťom. V závere programu sme všetkým prítomným rozdali kytičky z kvietkov. Oni nás odmenili nielen potleskom a milým slovom, ale nás aj pohostili sladkými koláčikmi.

Zo srdca im ďakujeme.