Didaktické hry v prírode a  účelové cvičenie

Tak ako každoročne, aj tento rok sme posledný týždeň v škole absolvovali účelové cvičenie na ochranu života a zdravia pre starších žiakov a didaktické hry v prírode pre mladších žiakov. Spoločne prostredníctvom súťaže sme si zopakovali vedomosti a zručnosti z ochrany prírody, dopravnej oblasti, požiarnej ochrany a zdravotnej oblasti. Ako obyčajne najzaujímavejšou časťou pre žiakov bolo preverenie telesnej zdatnosti žiakov – zahrali sme si futbal na ihrisku. Zažili sme veľa zábavy a pár pekných posledných spoločných chvíľ v tomto školskom roku.