Spomienkové dopoludnie na počesť príslušníkov protifašistického odboja

Dňa 15. júna sa naši deviataci zúčastnili veľmi milej akcie, ktorú organizovala Základná organizácia Slovenského zväzu protifašistických bojovníkov v Klenovci. Bolo to spomienkové dopoludnie na počesť príslušníkov protifašistického odboja. Žiaci najskôr boli prijatí na Obecnom úrade v Klenovci, kde im bola priblížená v stručnosti história našej obce a prezreli si Izbu rodákov. následne prešli do oddychovej zóny, kde si z úst predsedníčky ZO SZPB Júlie Segečovej vypočuli, aký význam malo SNP a čo všetko ovplyvnilo. A potom sa súťažilo. Osem stanovíšť preverilo rýchlosť, obratnosť, šikovnosť a pamäť našich deviatakov. Za svoju snahu boli odmenení darčekmi i sladkosťami.

ĎAKUJEME členom  SZPB Klenovec za nezabudnuteľné chvíle v ich spoločnosti, za pohostenie i odmenenie.