Medzinárodný deň boja proti drogovej závislosti a nezákonnému  obchodovaniu

Medzinárodný deň boja proti drogovej závislosti a nezákonnému  obchodovaniu sme si pripomenuli dňa 26. júna 2023. Našim cieľom bolo v spolupráci s ostatnými pedagogickými pracovníkmi uskutočniť pre žiakov našej školy športové aktivity. Posledný školský týždeň sme poňali aktívne. Hrali sme prehadzovanú, futbal, stolný tenis, loptové hry, pretože lepšie ako drogy sú pohyb a dobrá nálada a vedomie, že voľný čas sa dá stráviť zdravo a hravo.