Naša škola

Do našej školy chodia deti od 6 do 16 rokov.

Do našej školy chodí málo detí, lebo veľa odišlo.

Naša škola je žltá a akurát veľká.

Má 4 triedy a 2 veľké budovy, telocvičňu aj počítače.

V škole sa učíme aj hráme, spievame a cvičíme, kreslíme aj maľujeme.

Naša škola  je dobrá.

Máme troch asistentov a 6 učiteliek .

Máme pekné učiteľky.

Do školy chodím rád .

Spolu napísali Mirka, Dominik, Enrico, Zolko a Simon