Medzinárodný deň jablka

Jeseň je čas, kedy sa zbiera ovocie zo záhrad a dňa 21.10. je Medzinárodný deň jablka. Spolu s deťmi sme ochutnávali a potom tvorili rôzne jablká. Staršia žiačka z III. triedy  Simonka  R. prečítala mladším žiakom rozprávku o zázračnej jabloni. Starší žiaci riešili rôzne osemsmerovky a skúšali vytvoriť vlastné rozprávky na tému jablko. Jednu, ktorú napísal žiak III. triedy Zolko C. prikladáme. Žiaci IV. triedy vytvorili pojmovú mapu k téme jablko a vyhľadávali recept,y v ktorých má hlavnú úlohu jablko. Prežili sme pekný deň a naučil sme sa veľa nového.

O najdrahšej jabloni

Kde bolo, tam bolo, bola raz jedna rozprávka o najdrahšej jabloni na sveta. Jabloň mala hodnotu až 20miliónov. Ľudia jablká kradli a predávali, to sa boháčovi nepáčilo a tak ich dal pozatvárať do väzenia. Ani ľuďom sa to nepáčilo,  tak sa vzbúrili a milionárovi podpálili  jabloň. On im to chcel vrátiť a podpáliť ich domy, ale ľudia mu v tom zabránili. Zistili však, že to prehnali a tak sa mu ospravedlnili. Na druhý deň sa stal zázrak. Jabloň bola celá ani jedno spálené jablko ani list. Milionár sa rozdelil s ľuďmi, dal každému, chudobným a aj starým ľuďom. Milionár bol šťastný a jabloň každý rok rodila zlaté jablká.