Medzinárodný deň tolerancie

Čo znamená tolerancia ? Tolerancia je harmónia v rôznorodosti, je to vzájomné rešpektovanie, akceptácia a uznanie bohatej odlišnosti svetových kultúr, foriem prejavu a spôsobov života ľudí. Je to predovšetkým aktívny prístup vyplývajúci z pochopenia všeobecných ľudských práv a základných slobôd iných.  Za medzinárodný deň tolerancie bol vyhlásený 16. november. My sme si tento deň pripomenuli rôznymi aktivitami v triedach. Snažili sme sa pripomenúť žiakom, že napriek tomu, že každý z nás je odlišný, má byť tolerovaný. Aj keď medzinárodný deň tolerancie pripadá na určitý dátum, buďme tolerantný nielen v tento deň.