Deň ľudských práv

10. decembra 2023 sme si pripomenuli 75. výročie jedného z najprelomovejších globálnych záväzkov na svete: Všeobecnej deklarácie ľudských práv. Tento dokument zakotvuje neodňateľné práva, na ktoré má ako človek právo každý – bez ohľadu na rasu, farbu pleti, náboženstvo, pohlavie, jazyk, politické alebo iné zmýšľanie, národný alebo sociálny pôvod, majetok, rodné či iné postavenie. Pre žiakov sme pripravili prezentáciu a rôzne aktivity týkajúce sa ľudských práv. Žiaci vytvorili aj plagát s danou tematikou. Keďže sa týkajú každého z nás, snažili sme sa danými aktivitami žiakom vysvetliť význam ľudských práv, že riešia sťažnosti, odstraňujú nerovnosti a vylúčenie a umožňujú ľudom podieľať sa na rozhodovaní, ktoré ovplyvňuje ich životy.