Pokoj ľuďom dobrej vôle

Pokoj ľuďom dobrej vôle sa konal aj tento rok v druhú adventnú nedeľu. Podujatie sa nieslo v duchu vianočných prianí, piesní, kolied, vinšov, tradičných zvykov našich predkov počas vianočných sviatkov. Príjemnú vianočnú atmosféru dopĺňala aj výzdoba vestibulu, výstavka  našej školy, ZŠ V. Mináča s MŠ, ako aj predaj napríklad vianočného punču, koláčikov, medovníčkov, ručne vyrábaných vianočných výrobkov.