Mikuláš

Už sa nám to tu začína „zvianočnievať“…

Dobrý strýčko Mikuláš je toho neklamným znakom. Aj tento rok zavítal medzi nás spolu s čertíkmi, obdarili nás sladkosťami, my sme sa im poďakovali pesničkami a básničkami.

Mikuláš je dedko starý,

vie on robiť veľké čary.

Nadelí ti radosti,

čižmu plnú sladkostí.

Mikuláš je kúzelník,

darčeky nám vykúzli.

Ale iba pre takých,

čo neboli cez rok zlí.

Príď, Mikuláš, príď aj k nám,

nemusíš však chodiť sám.

Vezmi si aj priateľov,

privíta vás celý dom!